تا زمانیکه قرص LD مصرف می کنند مشکلی ایجاد نمی شود ولی بعد از شروع آمپول های HMG و تحریک تخمک گذاری بهتر است از مصرف آنتی بیوتیکها ( مگر اندیکاسیون قطعی) و سایر داروهای غیر ضروری اجتناب شود.
راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180
انتقال جنین فریزشده بهتر است یا تازه؟
فنّاوری آزمایشگاه از راه دور
نقش والدین در پرورش سبک‌های دلبستگی کودک
رفتارهای جنسی در زوج‌ها