پست الکترونیکی تخصص نام و نام خانوادگی
روزمه  فوق تخصص جراحي زنان وزايمان دكتر مرضيه مهر افزا ،مدیر عامل
روزمه  متخصص جنین شناسی پروفسور احمد حسینی، رئیس هیات مدیره
روزمه  متخصص جنین شناسی پزشکی و دوره های آی وی اف دکتر مصطفی اشرفی اوصالو
روزمه  متخصص جراحي زنان وزايمان دکتر معصومه اصغرنیا
روزمه  متخصص جراحي زنان وزايمان دکتر زهرا نیکپوری
روزمه  متخصص جراحی زنان و زایمان دکتر زهرا محمد تبار
روزمه  متخصص جراحي زنان وزايمان دکتر کیمیا شادمانی
روزمه  متخصص جراحی زنان و زایمان دکتر پروانه عبداللهیان
روزمه  جراح و متخصص بیماری های کلیه و ناباروی مردان دکتر رحیم توکل نیا
روزمه  فوق تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری دکتر ابوالفضل گل محمدی
روزمه  متخصص بیهوشی دکتر فرنوش فرضی
روزمه  متخصص بیهوشی، فوق تخصص بیهوشی جراحی قلب دکتر علیرضا کریم زاد حق
روزمه  متخصص بیهوشی دکتر امیر حسین پیامی فرد
روزمه  متخصص بیهوشی دکتر یاسمن دلیلی
روزمه  پزشک عمومی دکتر طلیه رحیمیان
روزمه  دکترای علوم آزمایشگاهی دکتر ایرج جعفرودی
روزمه  دکترای داروسازی دکتر فرزانه حیدری