Clinical PathologyPD1 و PDL1

مهارکننده های PD1/PDL1 در راستای درمان هدفمند NSCLC

 

با وجود پیشرفت های اخیر در زمینه درمان هدفمند بیماران ریوی NSCLC، بسیاری از این درمان بهره نمی برند. مهارکننده های PD1/PDL1 به عنوان یک درمان هدفمند جالب سیستم ایمنی را علیه سلول های توموری توانمند یا به اصطلاح ایمن می کنند.
 
PD1 بر روی لنفوسیت ها و PDL1 بر روی سلول های عرضه کننده آنتی ژن قرار دارند. PD1 و  PDL1به عنوان مهارکننده های ملکولی رفتار می کنند و ارتباط شان باعث انعطاف سیستم ایمنی علیه سلول های توموری می شود. در این راستا آنتی بادی های علیه PD1 و PDL1 توسعه یافتند تا سیستم ایمنی را در مقابل سلول های سرطانی همچون NSCLC ایمن کنند.
 
PD1 و PDL1 به عنوان مهارکننده های ملکولی رفتار می کنند و ارتباط شان باعث انعطاف سیستم ایمنی در مقابل سلول های توموری می شود. در این راستا آنتی بادی های علیه PD1 و PDL1 توسعه یافتند تا سیستم ایمنی را در مقابل سلول های سرطانی همچون NSCLC ایمن کنند.
 
برخی از تومورها، سیگنال PD-L1 را به منظور تقلید از سلولهای طبیعی و فرار از حذف شدن توسط سیستم ایمنی، بیان می کنند. درمان با آنتی PD-1 به این صورت عمل می کند که گیرنده PD-1 سیگنال PD-L1 در سلول های تومور را شناسایی و مهار می کند. میزان بیان پروتئین PD-L1 با میزان TPS بررسی می شود. TPS مخفف درجه مقدار تومور (Tumor Proportion Score)  است که بر اساس درصد سلول های توموری زنده که رنگ آمیزی غشا را به صورت کامل یا نیمه نشان می دهند اندازه گیری می شود.
 
هنگامی نمونه برای PD-L1 مثبت تلقی می شود که TPS سلول های توموری زنده آن ≥50%  باشد و با هر شدت رنگی رنگ آمیزی غشا را نشان دهد. بیماران با TPS≥50% می توانند برای درمان به وسیله آنتیPD-1  در نظر گرفته شوند.
 

 

خدمات مرکز


Clinical Pathology

Surgical Pathology - Cytology - IHC CISH - Tissue - Specific Staining


Clinical Chemistry

Biochemistry Routin and Specific Hematology and Coagulation Immunology and Serology Microbilogy and Parasitology Tumor Markers


خدمات تشخیصی بخش ژنتیک

خدمات بخش ژنتیک


Molecular

Oncology - Pharmacogenetics Gynecology - HLA Typing Pathogen - Drug Resistance


امکان تشخیص بیماری های تک ژنی

امکان تشخیص بیماری های تک ژنی


تشخیص نقایص ژنتیکی

تشخیص نقایص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین (PGD, Sex Selection)


ارزیابی و تشخیص ناباروری

ناتواني يك زوج در باردار شدن پس از يك سال رابطه ي جنسي بدون پيشگيري از بارداري، را ناباروري مي گويند


انجام کلیه درمانهای ناباروری

تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) ،میکرو اینجکشن (ICSI)، لقاح آزمایشگاهی (IVF)، انتقال زیگوت (جنین) به داخل لوله رحم از طریق لاپاراسکوپی (GIFT,ZIFT)


کنترل بارداری های پرخطر

کنترل بارداری های پرخطر، شناسایی و درمان مشکلات جنین


انجام جراحی های تخصصی اورولوژی و آندرولوژی

انجام جراحی های تخصصی اورولوژی و آندرولوژی


انجام جراحی های تخصصی زنان

انجام جراحی های تخصصی زنان با استفاده از دستگاه لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی


لیزر هچینگ

اين اشعه به صورت كاملا كنترل شده به بخشي از ديواره جنين يا به عبارت ديگر زوناپلوسيدا تابيده مي شود


انجماد اسپرم زوج ، ذخیره تخمک و بافت تخمدان، انجماد جنین

انجماد اسپرم، تخمک، جنین و تخمدان مسئله مهم در گستره طب سرطان است


استخراج اسپرم

استخراج اسپرم از اپی­دیدیم و بافت بیضه در مردان فاقد اسپرم (TESE) و (PESA)


مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی و حضوری در زمینه باروری و ناباروری و بیماری های ژنتیکی


انجام تحقیقات علمی در زمینه باروری و ناباروری

انجام تحقیقات علمی، گسترش و نشر علوم در زمینه باروری و ناباروری


راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180
بگذاریم فرزندانمان کودکی کنند!
انواع سردرد در بزرگسالان
پوکی استخوان؛ بیماری بی‌صدا