دکتر نادیا نوبختی لنگرودی


متخصص جراحی زنان و زایمان


 تحصیلات:

      دکترای عمومی پزشکی از دانشگاه گیلان

      تخصص جراحی زنان و زایمان از دانشگاه گیلان

انجمن‌های علمی تخصصی:

عضو پیوسته انجمن نازایی ایران ISRM


عضو انجمن جراحی غیر تهاجمی ایران ISMIG

عضو انجمن متخصصین  زنان و زایمان گیلان

جوایز و تقدیرنامه ها:

      پزشک نمونه استان کردستان در سال 1384

      پزشک نمونه استان کردستان- شهرستان مریوان 1390

راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180
اهمّیت حرمت نفس در زندگی فردی و اجتماعی
نقش مردان در سقط مکرّر
آلرژی در کودکان
پرستاری از راه دور