دكتر زیبا ظهیری سروری


جراح ‌و‌ متخصص زنان و زایمان فوق تخصص نازایی و IVF، لاپاروسکوپی پیشرفته و ‌اندومتریوز


 سوابق تحصیلی

ردیف

عنوان درجه تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

محل دانشگاه

از تاریخ

تا تاریخ

درجه

1

دکترای عمومی

دکترای حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

1366

1373

پزشك

2

جراح و متخصص

زنان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

1374

1378

متخصص زنان و زایمان

3

فوق تخصص و IVF

نازایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

1379

1380

فوق تخصص نازایی

 

عنوان رساله ها:

ردیف

دوره

عنوان رساله

1

دکترای عمومی

Prevalence of obesity in Fars province

2

دکترای تخصصی

بررسی فراوانی پاتولوژیهای توده های تخمدانی در خانمهای سزارین شده در بیمارستان الزهرا(س)رشت

3

فوق تخصص

اثر آسپرین در بیمارانی که تحت عمل ICSI-IVF   قرار می گیرند

 

سوابق خدمت آموزشی در داخل و خارج از کشور:

ردیف

رشته

دانشگاه

مدت

1

مامایی

دانشکده حضرت زینب (س)لاهیجان

نیمسال دوم 81-80

2

امتحان جامع مامایی

دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت

نیمسال دوم 79-78

3

اطاق عمل

دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت

نیمسال 79-78

4

مامایی

دانشکده حضرت زینب (س)لاهیجان

نیمسال دوم83-82

5

امتحان جامع مامایی

دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت

نیمسال دوم 85-84

6

تدریس بیماریهای زنان و زایمان

دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت

1/1/85 تا30/4/85

7

تدریس بیماریهای زنان و زایمان

دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت

نیمسال دوم54-84

8

مامایی پیوسته

دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی رشت

83-82

9

مدرس مبحث نازایی

نخستین دوره آموزشی مشاوره ژنتیک در بهزیستی استان گیلان

30/2/88

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات به فارسی:

ردیف

عنوان مقاله

نام و مشخصات نشریه

همکاران

ايندكس

لينك مقاله

IF

 1.  

بررسی یافته های پاتولوژیک توده های تخمدانی در زمان سزارین

مجله دانشکده  پزشکی گیلان دوره  11/ شماره 43/سال1381

دکتر مریم اصغرنیا، دکتر زیبا ظهیری

www.emro.who.int /emrjorlist
www.indexcopernicus.com

www.iranianresearchers.com

www.sid.ir

www.srlst.com

 

017/0

 1.  

بررسی میزان آگاهی و نگرش خانمهای باردار نسبت به روشهای زایمانی(no pdf)

مجله دانشکده  پزشکی گیلان دوره 14/ شماره 46/سال1382

دکتررویا فرجی،  زیبا ظهیری، دکتر فاطمه فرجاد

www.emro.who.int /emrjorlist
www.indexcopernicus.com

www.iranianresearchers.com

www.sid.ir

www.srlst.com

 

017/0

 1.  

بررسی میزان همخوانی هیستروسالپنگوگرافی با لاپاراسکوپی در تشخیص علل لوله ای-صفاقی زنان نازا (no pdf)

مجله دانشکده  پزشکی گیلان دوره 14/ شماره 53/سال1384

دکتر زیبا ظهیری، دکتر رویا فرجی

www.emro.who.int /emrjorlist
www.indexcopernicus.com

www.iranianresearchers.com

www.sid.ir

www.srlst.com

 

017/0

 1.  

بررسی اگاهی مادران از مشکلات پس از زایمان و مراقبتهای دوره نفاس

مجله دانشکده  پزشکی گیلان دوره 14/ شماره 55/سال1384

دکتر مریم اصغرنیا، دکتر آبتین حیدرزاده، دکتر زیبا ظهیری، لیلا پرمهریابنده، مونا عودی

www.emro.who.int /emrjorlist
www.indexcopernicus.com

www.iranianresearchers.com

www.sid.ir

www.srlst.com

 

017/0

 1.  

بررسی ارتباط افزایش وزن مادر در دوران بارداری با وزن موقع تولد نواد و موارد سزارین در شهر و روستا (no pdf)

دوفصلنامه دانشکده های پرستاری و مامائی گیلان،سال15/شماره6/بهار و تابستان84

دکتر مریم اصغرنیا، دکتر زیبا ظهیری، دکتر زیور کشوفی

 

 

 

 1.  

بررسی ارتباط سن زن و پیامد بارداری

مجله دانشکده  پزشکی گیلان دوره  پانزدهم شماره 60/سال1385

دکتر زیبا ظهیری، دکتر سیده هاجر شارمی ، دکتر رویا فرجی،دکتر مریم اصغرنیاو زهرا عطرکار روشن

www.emro.who.int /emrjorlist
www.indexcopernicus.com

www.iranianresearchers.com

www.sid.ir

www.srlst.com

 

017/0

 1.  

بررسی پیامد حاملگی در زنان اول زای مسن

مجله دانشکده  پزشکی گیلان دوره 16/ شماره 62/سال1386

دکتر رویا فرجی، دکتر مریم اصغرنیا دکتر زیبا ظهیری

www.emro.who.int /emrjorlist
www.indexcopernicus.com

www.iranianresearchers.com

www.sid.ir

www.srlst.com

 

017/0

 1.  

پیش بینی کنند های شکست درمان بعد از الکتروکوتری لاپاراسکوپیک تخمدان در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن سیترات

دو ماهنامه  تخصصي  بيماريهاي زنان و زايمان و ناباروري  طب باروري1/شماره اول/سال86

دکتر زیبا ظهیری

 

 

 

 1.  

بررسی میزان  رضایتمندی مراجعه کنندگان واحد مراقبتهای پیش از زایمان در بیمارستانهای...

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ دوره17/شماره66/تابستان87

دکتر سیده هاجر شارمی، دکتر زیبا ظهیری، مانوش زنده دل

www.emro.who.int /emrjorlist
www.indexcopernicus.com

www.iranianresearchers.com

www.sid.ir

www.srlst.com

 

017/0

 1.  

پیامدهای پره ناتال در حاملگی  پرخطر بر اساس نمره نمودار بیوفیزیکی بدون آزمون غیر استرسی

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان/دوره17/شماره68/زمستان 1387

دکتر شارمی1* ، دکتر زیبا ظهیری ، دکتر میر بلوک، ، دکتر رویا فرجی ،دکتر سبحانی

www.emro.who.int /emrjorlist
www.indexcopernicus.com

www.iranianresearchers.com

www.sid.ir

www.srlst.com

 

017/0

 1.  

جهت ارتقا 1388

 1.  

عوامل خطر همراه با فیبروم رحمی در زنان در سنین باروری (مطالعه موردی – شاهدی)

 

/ مجله علمی پژوهشی بابل-دوره 11،شماره4،مهرو آبان 1388)

دکتر سیده هاجر شارمی1* ، دکتر زیبا ظهیری ،دکتر ماندانا منصور قناعی

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=681012

Scopus ،Embase Chemical Abstracts ،IMEMR ،Emrmedex ،ISC ،Index Copernicus ،Iranmedex Barindex.ir ،Magiran و SID نمايه مي گردد.

-

 1.  

بررسی رابطه نوع زایمان با نقایص مینایی مولرهای اول دایمی

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان/دوره19/شماره75/پاییز 89

دکتر جوانه وجدانی1*، دکتر زیبا ظهیری، دکتر عباس امامی نصیر محله

www.emro.who.int /emrjorlist
www.indexcopernicus.com

www.iranianresearchers.com

www.sid.ir

www.srlst.com

 

017/0

 1.  

بررسي رابطه HLA-G سرمي با موفقيت روش كمك باروري ICSI

فصلنامه  باروري و ناباروري /دوره12/شماره دوم/ بهار 1390

زهرا علي نژاد1*، رضا جعفري، فاطمه ياري، زيبا ظهيري، كامبيز فرقان پرست، زهرا عطركار روشن، فرنگيس نجفي

SCOPUS,Chemical Abstracts Services (CAS),CAB Abstracts,Global Health, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR), Cochrane Menstrual Disorders and Subfertility Group, EBSCO, Google Scholar, index Copernicus, Islamic World Science Citation Database (ISC), DOAJ, COPE, Academic Search Complete, Open J-Gate, Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Tropical Diseases Bulletin,Gale Database, Genamics Journal Seek, Ulrich's Periodical Directory, International Digital Organization for Scientific Information (IDOSI), ProQuest, Nutrition Abstracts and Reviews Series A, Electronic Journal Library (EZB), Geneva Foundation for Medical Education and Research

 

http://www.medlib.ir/Article/Article.aspx?ari=42507

069/0

 1.  

بررسي فراواني حاملگي دوقلويي و عوارض همراه آن در بيمارستان الزهراء(س )رشت

در طي سال های 1376-    1381

نشريه جراحي ايران، دوره ۱۹ ، شماره ۴، سال ۱۳۹0

دكتر رويا فرجي1*،

دكتر مريم اصغرنيا،

 دكترزيبا ظهيري، سيده فاطمه دليل حیرتی

اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (www.sid.ir)
2- بانک اطلاعات نشریات کشور (www.magiran.com)
3- پژوهشگران سلامت (www.Iranmedex.com)

http://www.ijs.ir/library/upload/article/af_67465823%20Twin%20Pregnancy-Dr.pdf

 

 1.  

مقایسه تاثیر کلومیفن و تاموکسیفن برحاملگی در زنان نابارور ناشی از اختلال تخمک گذاری

مجله دانشگاه گیلان، دوره 22،شماره 86، سال1392

دکتر زیبا ظهیری(نویسنده اول)1. دکتر مریم اصغرنیا*. دکتر زهرا عطرکار روشن .دکتر زهرا رفیعی سروری. سیده فاطمه دلیل حیرتی

www.emro.who.int
www.indexcopernicus.com 

www.iranianresearchers.com 

www.sid.ir 

www.srlst.com

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1743&Number=86&Appendix=0

 

 1.  

سنجش بسندگی پاپ اسمیر در دو روش  Ayre spatula و cervix brush

مجله دانشگاه گیلان، دوره 22،شماره 86، صفحات 45-40/ تیر1392

دکتر زیبا ظهیری1. دکتر ماندانا منصور قناعی*. دکتر زهرا عطرکار روشن. دکتر مانا مهدوی فر. سیده مریم موسوی

www.emro.who.int
www.indexcopernicus.com 

www.iranianresearchers.com 

www.sid.ir 

www.srlst.com

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1743&Number=86&Appendix=0

 

 1.  

میزان لغو جراحی های انتخابی ژنیکولوژی و ارولوژی در دو بیمارستان آموزشی

مجله دانشگاه گیلان، دوره 22،شماره 87، مهر1392

دکتر ماندانا منصور قناعی1، دکتر سید علا الدین عسگری ، دکتر کتایون هریالچی، دکتر زیبا ظهیری*(نویسنده مسول  

www.emro.who.int
www.indexcopernicus.com 

www.iranianresearchers.com 

www.sid.ir 

www.srlst.com

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1743&Number=87&Appendix=0

 

 1.  

بررسي آگاهي و عملكرد زنان مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا درباره سرطان پستان و رو شهاي غربالگري آن در سال90-89

نشریه جراحی ایران، دوره21 ، شماره1،  سال1392

دكتر مريم اصغرنيا1

، دكتر رويا فرجي*

، دكتر زيبا ظهيري ، فاطمه سلامت

سيده مريم موسوي ، سحرصفتي

1- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (www.isc.gov.ir)
2-
اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (www.sid.ir)
2-
بانک اطلاعات نشریات کشور (www.magiran.com)
3-
پژوهشگران سلامت (www.iranmedex.com)

http://www.ijs.ir/components4.php?rQV=8BUNyAkOklEduVmchB3XmxHQxATNApDZJ52bpR3Yh9lZ

 

 1.  

گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی بینابینی و درمان تحت لاپارسکوپی

طب جنوب

سال 17، شماره 5، آذر و دی 1393

دکتر مریم اصغرنیا، دکتر رویا فرجی، دکتر زیبا ظهیری*(نویسنده مسول)، ،فروزان میلانی سیده فاطمه دلیل حیرتی

magiran.com
 

http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?mag_id=39&slc_lang=fa&sid=1

 

 1.  

گزارش یک مورد هرنی لوله به داخل کانال اینگوینال در بیمار با رحم تک شاخ

طب جنوب

سال 17، شماره 5، آذر و دی 1393

دکتر مریم اصغرنیا، دکتر زیبا ظهیری*(نویسنده مسول ، دکتر فریبا میربلوک، دکترفاطمه حسین زاده، سیده فاطمه دلیل حیرتی

.
magiran.com

http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?mag_id=39&slc_lang=fa&sid=1

 

 1.  

بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس و حل مساله بر کیفیت زندگی و امید به زندگی زنان نابارور

مجله علمی پژوهشی پژوهان، دوره 11، شماره 4، تابستان 1392

محمدرضا زربخش بحری1*، زهرا شجاع حسنی، زیبا ظهیری، فریده هفشجانی، محمد جواد خادمی

 

 

 

 1.  

مقایسه عوامل خطر پره اکلامپسی به تفکیک شدت آن در زنان باردار

مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر رشت طی سال 93

مجله زنان و نازایی و مامایی ایران ،مهر 1392، دوره شانزدهم، شماره 69

دکتر سیده هاجر شارمی1 ، دکتر فروزان میلانی*، دکتر زیبا ظهیری، مانوش زنده دل، فاطمه سلامت، دکتر رفیع پور، دکتر جاوید

EMBASE, Scopus, CABI, EMRO, Index Copernicus, SID, Magiran

 

http://www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/index

 

 1.  

بررسی  حذف bp-4977 در DNA  میتوکندریایی زنان دچار سقط خودبخودی

مجله دانشگاه گیلان، دوره 22،شماره88، دی1392

نسرین غنمی گشتی، دکتر زیور صالحی، دکتر زیبا ظهیری(نویسنده مسول)، الیزا اسکافی ثابت

- CINAHL - CAB Abstracts - Global Health - index coperniqus - IMEMR - EBSCO - پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) - پايگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID) - بانک اطلاعات نشريات کشور - راهنمای مقالات علوم پزشکی ايران

http://journal.gums.ac.ir/browse.php?mag_id=4&slc_lang=fa&sid=1

 

 1.  

بررسی فراوانی افسردگی در زنان نابارور رشت بر اساس تست بک در طی دو سال

آروین /شماره 29و30/ 1392

دکتر رویا فرجی، دکتر زیبا ظهیری(نویسنده مسول)، ، سیده فاطمه دلیل حیرتی،محمدحسین آقازاده

-

http://www.gums.ac.ir/src/tab-2876/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86.aspx

 

 1.  

بررسی ارتباط نشانگان تخمدان پلی کیستیک با متابولیسم گلوکز با داشتن گروه کنترل در شرکت کنندگان شهر رشت

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان دور24.5/1/94.شماره 95

دکتر  سیده هاجر شارمی.دکتر

ظهیری.  فروزان میلانی، دکتر زیبا

سیده فاطمه دلیل حیرتی

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات به زبان خارجی:

ردیف

عنوان مقاله

نام و مشخصات نشریه

همکاران

Index

Ipmact

 1. 1*

The effects of low-dose aspirin treatment in ovarian& uterine responsiveness implantation & pregnancy rates in patients undergoing ICSI  

Acta medica iranica/vol42/jan-feb2004

Akbari f, ziba Zahiri

 

 

 1. 2*

A randomized trial of PGE2 gel & extra amniotic saline infusión with high dose oxitocina for cervical ripening

Medical Science monitor /vol11/num8/Aug2005

Sharami s.h, milani .f, zahiri z, ghanaei m

 

 

 1. 3*

The comparison between suppository diclofenac & pethidine in post cs pain relief.

JRMS/vol11/no5/sep&oct 2006

Zahiri, Sharami, Heidarzadeh, shokri

 

 

 1. 4*

The relation between endometrial thickness& pattern with pregnancy rate in infertile patients

JRMS/vol12/no5/sep&oct 2007

دکتر زیبا ظهیری، دکتر سیده هاجر شارمی، زهرا عطرکار روشن

 

 

 1. 5*

Seasonal variation of the onset of preeclampsia & eclampsia

JRMS/vol12/no4/july & Aug 2007

دکتر زیبا ظهیری، دکتر سیده هاجر شارمی، دکتر رویا فرجی

 

 

 1. 6*

The relation between endometrial thickness& pattern with pregnancy rate in infertile patients (no pdf)

Teb-e Barvari2/No2, Sep2008

Zahiri, Sharami, Atkar Roshan

 

 

 1. جهت ارتقا 1388
 1. 7*

In vitro fertilized embryos do not secrete detectable HLA-G on day two (no pdf)

Iranian journal of immunology /vol6/no4,dec2009

Zahra alinejAD, Reza jafari, kambiz firghan-parast, ziba zahiri, farangis negafi, Zahra roushan

MEDLINE,
PUBMED,
Web of Science (ISI),
EMBASE,
EMNursing,
GEOBASE,
Cambridge Scientific Abstracts,
Chemical Abstracts,
Global Health,
Index Medicus for Eastern Mediterranean Region (IMEMR),
and SCOPUS.
And is approved by Medical Journals Commission of the Ministry of Health and Medical Education

 

 1. 8*

Association  between GSTM1 gene polymorphism in Iranian patients with endometriosis(no pdf)

Gynecological Endocrinology,2010;Early online, 1-5

Zahra Hosseinzadeh1, Fahad Mashayekhi*, Ziba Zahiri Sorouri

Index Medicus/MEDLINE; ISI Science Citation Index; BIOBASE/Current Awareness in Biological Sciences (CABS); Current Contents and EMBASE (Excerpta Medica).

 

1.461

 1. 10*

Maintenance therapy by vaginal progesterone after threatened idiopathic preterm labor.

IJFS, vol4,No2,Jul-sep2010, pages: 45-93

Seyede Hajar Sharami1*, Ziba Zahiri, Maryam Shakiba,Frozen Milani

Thomson Reuters (ISI)

EMBASE

Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)

 

0/219

 1. 12*

Role of dyslipidemia in preeclamptic overweight pregnant women

Iran J Reprod Med Vol. 10. No. 2. pp: 105-112, March 2012  

Seyede Hajar Sharami1,Dr. Azita Tangestani, Dr. Roya Faraji,Dr. Ziba Zahiri(نویسنده مسول)، *, Dr.Azam Amiri

·  PubMed (PMC)

·  Scopus

·  EBSCO library

·  Chemical Abstract Services

·  CAB Abstract

·  Index Copernicus

·  Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)

·  Directory of Open Access Journals (DOAJ)

·  Bioline International

·  Socolar

·  Magiran

·  Scientific Information Database (SID)

·  IranMedex

http://journal.gums.ac.ir/browse.php?mag_id=4&slc_lang=fa&sid=1

 1. 13*

The relationship between vaginal bleeding in the first and second trimester of pregnancy and preterm labor

I J R M

May2013, vol: 11, no 5, pp:385-390

S.h.sharami1, R.Faraji*, Z.Zahiri, F.Milani, M.Asgharnia, M.Shakiba, Z.Didar

·  PubMed (PMC)

·  Scopus

·  EBSCO library

·  Chemical Abstract Services

·  CAB Abstract

·  Index Copernicus

·  Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)

·  Directory of Open Access Journals (DOAJ)

·  Bioline International

·  Socolar

·  Magiran

·  Scientific Information Database (SID)

·  IranMedex

http://www.ijrm.ir/index.php/ijrm/article/view/31

 1. 14*

The Impact of different time intervals between hCG priming and oocyte retrieval on ART outcomes

IJRM

July2013,vol 11, no 7, pp 559-564

F ghasemian1, R.Faraji M.Asgharnia,, Z.Zahiri, M bahadori*

·  PubMed (PMC)

·  Scopus

·  EBSCO library

·  Chemical Abstract Services

·  CAB Abstract

·  Index Copernicus

·  Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)

·  Directory of Open Access Journals (DOAJ)

·  Bioline International

·  Socolar

·  Magiran

·  Scientific Information Database (SID)

·  IranMedex

http://www.ijrm.ir/index.php/ijrm/article/view/656

 1. 15*

Mitochondril DNA 4977-bp deletion in endometriosis

Genes and genomics, vol35, no5, oct2013

Elnaz Salahi,Zivar Salehi,Ziba Zahiri, Saeedeh Sadri, Niloofar Khoshdel rad

 

 

 1. 16*

Evaluation ofrelation between anthropometric indicesand vitamin D concentrations in women with polycystic ovarian syndrome

 

Jfrh

Vol8/no3/2014

Roya Faraji; Seyedeh Hajar Sharami; Ziba Zahiri; (نویسنده مسول)،  Maryam Asgharni; Ehsan Kazemnejad, shirin Sadeghi;

 

pubmed

http://jfrh.tums.ac.ir/index.php/jfrh/article/view/442

 1. 17

polymorphism of glutathione peroxidase 1 and catalase in women with spontaneous abortion

Systems biology in reproductive medicine

2014

Eliza eskafi, zivar salehi, siamak khodayari, samin zarafshan,ziba zahiri

ISI

IF=1/713

 

 1. 18

Association  of GSTM1 and GSTT1 gene polymorphism and In vitro fertilized outcome inpopulation northern Iran

 

Journal of obstetncs and gynecologi 2014

f.k.karimlo, f.mashayekhi, z. zahiri, mh. Bahador, z.salehi

ISI

 

 

IF=0/604

 

 1. 19

Comparison between Unilateral with bilateral ovarian drilling in clomiphene citrate resistance polycystic ovary syndrome patients, clinical traial

IJFS

VOL9, NO1, Apr-Jun 2015

Ziba Zahiri(نویسنده اول)،, Seyede Hajar Sharami*, zinab tahersima, fatemeh salamat

Pubmed

 

 1. 20

Metabolic

syndrome in patients with polycystic ovary syndrome in Iran

2016 IJFS

 Ziba Zahiri(نویسنده اول)،, Seyede Hajar Sharami, Forozan Milani, Fereshteh Mohammadi, Ehsan Kazemnejad, Hannan Ebrahimi, Seyedeh Fatemeh Dalil Heirati

pubmed

 

 1. 21

Effect of  vaginal misoprostol on pregnancy rate after intrauterine insemination

IJRM

Vol13, no1, jan2015

 

Ziba Zahiri, M.Asgharnia, A. Gholampoor

  PubMed

 

http://www.ijrm.ir/index.php/ijrm/article/view/656

 1. 22

spontaneous abortion and Functional polymorphism in the manganese SOD gene: a case control study 

Journal of obstetrics and gynaecology 2014

E. Eskafi Sabet1, Z. Salehi1, S. Khodayari2, S. Sabouhi Zarafshan1 & Z. Zahiri3

ISI

 

 

IF=0/604

 

 1. 23

Polymorphisms of catalas gene in women with endometriosis

Journal of obstetrics and gynaecology 2014

 S. Sabouhi Zarafshan, Z. Salehi, E. Salahi, E. Eskafi Sabet, S. Shabanipour & Z. Zahiri

ISI

 

 

IF=0/608

 

 1. 24

The effect of zinc supplementation on pregnancy outcome

Journal of obstetrics and gynaecology 2015

Ziba Zahiri,hossein sadeghi,and davoud pourmarzi

ISI

 

 

IF=1/36

http:informahealthcare.com/jmf

 1.  

an efficient method for automatic morphological abnormality detection from human sperm images

c o m p u t e r m e t h o d s a n d p r o g r a m s i n b i o m e d i c i n e 1 2 2 ( 2 0 1 5 ) 409–420

Fatemeh Ghasemian, Seyed Abolghasem Mirroshandel,

Sara Monji-Azad

, Mahnaz Azarnia

, Ziba Zahiri

PubMed

www.intl.elsevierhealth.com/journals/cmpb

 

 

 1.  

Single versus Double Intrauterine Insemination in Controlled

Ovarian Hyperstimulation Cycles: A Randomized Trial

Archives of Iranian Medicine, Volume 19, Number 7, July 2016

Ziba Zahiri Sorouri

, Romina Rashid Shomali

, Davoud Pourmarzi

PubMed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27362239

 

 1.  

EPINEPHRINE;A VASOCONSTRICTOR OR A UTERINE RELAXANT? A CASE

SERIES

The Professional Medical Journal.23(04)

2016

Ali Mirmansouri

, Farnoush Farzi

, Ziba Zahiri Sorouri

Fereidon Mortazavi Najafabadi

Medicus index of WHO

DOI: 10.17957/TPMJ/16.3297

www.theprofesional.com

 1.  

impact of hormonal changes on the semen quality and assisted reproductive outcomes in infertile men

Journal of Applied Biomedicine 2017

Fatemeh Ghasemian, Seyed Abolghasem Mirroshandel, Ziba Zahiri

در دست چاپ

 

 1.  

Intraperitoneal instillation of lidocaine for postoperative pain relief after total abdominal hysterectomy: a double blinded randomized placebo-controlled trial (Spring 2017)

 

 

 

 

Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR)

 ziba zahiri; forozan milani ; abtin heidarzadeh; Masoumeh Akhavan Azar

Embase, Scopus , BIOSIS Previews,, DOAJ (Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded

http://ijpr.sbmu.ac.ir/article_2021_0.html

 

 

ارائه مقالات در همایشها و کنفرانسهای داخلی و خارجی:

ردیف

عنوان مقاله

ارائه پوستر یا سخنرانی

تاریخ ارائه

عنوان همایش یا کنفرانس

محل برگزاری

همکاران

1

پلی مورفیسم ژن CYP17 و اندومتریوز در جمعیت ایران

 

22و23آبان ماه1387

چهاردهمين گنگره ساليانه تازه هاي باروري و ناباروري/ نخستین کنگره کشوری اندومتریوز

تهران-پژوهشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی-ابن سینا و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

علی بخشی-فرهاد مشایخی-زیورصالحی-زیباظهیری-مرضیه مهرافزا

2

اندومتریوز و پلی مورفیسم ژن  ICAM-1

 

22و23آبان ماه1387

چهاردهمين گنگره ساليانه تازه هاي باروري و ناباروري/ نخستین کنگره کشوری اندومتریوز

تهران-پژوهشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی-ابن سینا و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

لیلا آقاجان پور-فرهاد مشایخی-زیورصالحی- مرضیه مهرافزا -زیباظهیری

3

The relation between endometrial thickness  pattern with pregnancy rate

سخنرانی

Sep2005

همایش بین المللی ناباروری  رویان( وMedical Journal vol7,suppl1,summer2005)

تهران

 

4

پیش بینی کنند های شکست درمان بعد از الکتروکوتری لاپاراسکوپیک تخمدان در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن سیترات

پوستر

Feb2007.Tehran

سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری

تهران

زیبا ظهیری-سعیده صدری-زهراعطرکارروشن

5

اکلامپسی و پره اکلامپسی

سخنرانی

30/9/84

همایش یکروزه مراقبت مرگ مادری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان -رشت

 

6

بعنوان عضو پانل

-

2الی4اسفند85

سیزدهمین کنگره باروری و ناباروری ایران

انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

-

7

Certificate of Attendance

 

Sep7-9,2005,Tehran

Sixth Royan International Research Award's Scientific Congress

Tehran

 

8

ورزش در یائسگی

سخنرانی

18/5/83

سمینار یک روزه ورزش و سلامت زنان

کمیته بانوان و جوانان استان و کمیته علمی-پژوهشی بیسج جامعه پزشکی گیلان

 

9

رفتار جنسی هنجار در زنان

سخنرانی

7/12/82

سمینار رفتار جنسی هنجار و اختلالات ان در بارداری

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

 

10

عوامل خطر کانسر پستان

سخنرانی

119/3/84

سمینار تازه های کانسر پستان

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

-

11

بیماران با عدم تخمک گذاری

سخنرانی

18/2/84

-

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

 

12

شکست مصرف HMG

سخنرانی

18/2/84

-

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

 

13

بیماریها و اختلالات شایع دوران بارداری

سخنرانی

25/5/84

-

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

 

14

اثرات مادری و جنینی پرفشاری خون

سخنرانی

27/7/84

-

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

 

15

مقالات TPM ارتقاء فرایند ملاقاتی در بخش

 

 

-

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

 

16

مقالات TPM ارتقاء فرایند کاهش کسورات بیمه ای

 

 

-

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

 

17

نحوه برخورد  در شکست مصرف HMG

سخنرانی

18/2/84

-

دانشکده پرستاری شهید بهشتی رشت

 

18

ارتقاء فرايند ملاقاتي در بخش

 

6بهمن 84

دومين همايش مديريت جامعه كيفيت در بهداشت، درمان و آموز ش پزشكي

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان -رشت

 

19

ارتقا فرايند كاهش كسورات بيمه اي

 

6بهمن 84

دومين همايش مديريت جامعه كيفيت در بهداشت، درمان و آموز ش پزشكي

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان -رشت

 

20

تغذيه در دوران بارداري و شيردهي

 

9مرداد84

سمينار يك روزه تغذيه و سلامت زنان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان -رشت

 

21

اكلامپسي  و پره اكلامپسي

سخنران

30/9/84

همايش يكروزه مراقبت مرگ مادري

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان -رشت

 

22

بررسي علل آمنوره در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني يزد

سخنراني

25-27بهمن 1382/تهران.

دهمين گنكره باروري و ناباروري ايران

مركز همايشهاي رازي/تهران-ايران

 

23

The comparison between tamoxifen and clomiphen in pregnancy rate in infertile women with ovulation dysfunction

poster

2تا4اردیبهشت1388

First International congress of laparoscopy & minimally invasive surgery

شیراز

دكتر زيبا ظهيري، دکتر رفیعی

24

Certificate of Attendance

 

8-11,2008,Amsterdam

17th annual congress of the ESGE

Amsterdam/the European society  for Gynecological Endoscopy

 

25

-

 

23/6/89 تا 26/6/89

يازدهمين كنگره بين اللملي و ناباروري رويان

مركز تحقيقات پزشكي توليدمثل جهاد دانشگاهي

 

26

Certificate of Attendance

 

22-24april 2009 Shiraz

1st international congress of laparoscopy &minimally invasive surgery

Shiraz university of medical sciences

 

27

Certificate of Attendance

 

09/06/2009

New aspects of ART

German clinic Bad Munder and Razavi Hospital

 

جهت ارتقا 1388

29

The comparison between tamoxifen and clomiphen pregnancy rate in infertile woman with ovulation dysfunction

پوستر

April2009

1st international congreess of laparoscopy and minimally invasive surgery

شیراز

Zahiri z, rafei z

30*

Study of relation between soluble HLAG with success

poster

1 june2010

10th international congreess of immunology and allergy

تهران

alinejad Z, shakib R, zahiri Z, Forghanparast k, atrkar roshan z, najafi f

31*

Predictors of treatment failure after laparoscopic electrocautery of the ovaries in women with clomiphene citrate resistance polycystic ovary syndrome.

poster

March24-26,2011

World Symposium on Endometriosis

Atlanta, Georgia USA

Seyedeh soudabeh sattari nejad, ziba zahiri, hossien baba ahmadi, mohamad reza illbeigi taher

32*

Relative expression of soluble intracellular adhesion molecule-1(sICAM)in peritoneal fluid of patients with different stages of endometriosis ;A Western blot and ELIZA analysis

poster

March24-26,2011

World Symposium on Endometriosis

Atlanta, Georgia USA

ziba zahiri,  Mohammadreza Illbeigi taher, Farhad Mashayekhi

33*

Evaluation of human spermatozoa resistance to cryoinjery after thaw-refreezing

سخنرانی

Summer 2011

12th royan international congreess on reproductive biomedicine

پژوهشگاه رویان

GHASEMIAN F. BAHADORI MH .zahiri Z. asgharnia M. FARAJI R .

34*

Assessment of oocyte and embryo quality in different time between oocyte retrieval and hCG priming

سخنرانی

Summer 2012

13th  royan international congreess on reproductive biomedicine

پژوهشگاه رویان

GHASEMIAN F. BAHADORI MH.  FARAJI R. asgharnia M. zahiri Z

35*

Sperm and zygote two pronuclear morphology in intracytoplasmic sperm injection cycles

پوستر

May 2013

19th national congress on Infertility and reproduction

Yazd

Ghasemian F- Bahadori M- Faraji R- Zahiri Z- Asgharnia M-

36*

The comparison of semen parameters in smokers and non smokers

پوستر

4-6 SEPTEMBER 2013

14th  royan international congreess on reproductive biomedicine

پژوهشگاه رویان

Zahiri z

37*

The relative frequency of depression in infertile women

پوستر

4-6 SEPTEMBER 2013

14th  royan international congreess on reproductive biomedicine

پژوهشگاه رویان

Zahiri z

38*

The survey on endometrial thickness and echo pattern changes    in consecutive cycles of clomiphene theraphy

پوستر

4-6 SEPTEMBER 2013

14th  royan international congreess on reproductive biomedicine

پژوهشگاه رویان

Zahiri z

39*

The relation frequency of  congenital pneumonia in term neonate

پوستر

7-4 مهر 1392  

Sep2013

دهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان

مرکز همایشهای رازی-تهران

Zahiri z

40*

Knowledge of infertile people about assisted reproductive technique (ART) who reffered to general hospitals

پوستر

7-4 مهر 1392  

Sep2013

دهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان

مرکز همایشهای رازی-تهران

Zahiri z

41*

A survey of intrauterine insemination success rate and associated factors in infertility

پوستر

7-4 مهر 1392  

Sep2013

دهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان

مرکز همایشهای رازی-تهران

Zahiri z

42*

The impact of cigarette smoking on semen quality in infertile couples

پوستر

3-5 september 2014

15 congress on reproductive biomedicine

تهران

Akbari asbagh F, ebrahimi M, zahiri Z, dehghanM

43*

Correlation between maternal complications with age

پوستر

3-5 september 2014

15 congress on reproductive biomedicine

تهران

Zahiri Z

44*

Concordance rate of hystrosalpingography and laparoscopy in diagnosis of tubo-pritoneal pathology in infertile woman

پوستر

3-5 september 2014

15 congress on reproductive biomedicine

تهران

Zahiri Z,

45*

Computer-assisted vaculated sperm analysis and zygote quality

پوستر

3-5 september 2014

15 congress on reproductive biomedicine

تهران

Ghasemian F, mirroshandel SA, zahiri Z,azarnia M

46*

Prevalence of premenstrual syndrome in female medical and dental students of guilan university of medical sciences

پوستر

3-5 september 2014

15 congress on reproductive biomedicine

تهران

Zahiri Z,forghanparast K

47*

Evaluation of vaginal misoprostol effect on pregnancy rate after IUI

پوستر

JUNE 2014

20th national congress on Infertility and reproduction

Yazd

Zahiri Z- Asgharnia M- Gholampoor A

48*

Evaluation of infertility duration on the outcomes of IVF-ET

پوستر

JUNE 2014

20th national congress on Infertility and reproduction

Yazd

Ghasemian F- Zahiri Z-azarnia M-  Bahadori M- Asgharnia M-

49

Knowledge assessment of postpartum mothers about neonatal care and risk factors in rasht, 2005

پوستر

25-23 مهر 1393

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

مرکز همایشهای رازی-تهران

Zahiri, heidarzadeh, sharafi

50

Effect of 200 µg vaginal misoprostol on pregnancy rate after intrauterine insemination: a randomized double-blinded controlled trial

 

سخنرانی

16-19 Feb2016

Debatable Topics on Obstetrics Gynecology and infertility

تهران

Ziba Zahiri soruri

51

Comparison of single versus double Intra Uterine Insemination success in patients with unexplained, mild male factor infertility and polycystic ovarian syndrome

سخنرانی

16-19 Feb2016

Debatable Topics on Obstetrics Gynecology and infertility

تهران

Ziba Zahiri soruri

 

تالیف ، تدوین ، تصحیح و ترجمه کتاب:

عنوان کتاب

تالیف ، تدوین ، تصحیح ، ترجمه

تاریخ نگارش

مشخصات محل انتشار

تاریخ انتشار

نام همکار

مروری بر تازه های مامایی

ترجمه

 

 

1384

دکتر سیده هاجر شارمی،دکتر زیبا ظهیری

سونوگرافی مامائی آسان

ترجمه

 

 

1384

دکتر زیبا ظهیری، دکتر سیده هاجر شارمی

نازايي ديدگاههاي علمي در درمان

ترجمه

1390

كتيبه گيل، رشت ،منظريه

1390

-

ناباروری و روش های کمک باروری

همکاری تالیف

1390

رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1391

دکتر محمد هادی بهادری، فاطمه قاسمیان، دکتر رویا فرجی،دکتر زیبا ظهیری،  دکتر مریم اصغرنیا

دینامیک های جنین در روش های باروری

تدوین و گردآوری

1393

رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

دکتر زیبا ظهیری،  فاطمه قاسمیان

انتخاب جنین در روش های باروری

تدوین و گردآوری

1393

رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

دکتر زیبا ظهیری،  فاطمه قاسمیان

انتخاب جنین در روشهای کمک باروری

تالیف

1394

انتشارات روشن کتاب

1394

دکتر ظهیری ، فاطمه قاسمیان

دینامیک های جنین در روش های کمک باروری

تالیف

1394

انتشارات روشن کتاب

1394

دکتر ظهیری ، فاطمه قاسمیان

 
راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180