دكتر مرضيه مهرافزا


مدیر عامل


 

دكتر مرضيه مهرافزا، فوق تخصّص جراحی زنان، زایمان و IVF

        تحصیلات

دکترای عمومی  پزشکی  از دانشگاه  تهران

تخصص جراحی زنان و زایمان دانشگاه  تهران

فلوشیپ لاپاراسکوپی، هیستروسکوپی و IVF و نازایی از دانشگاه تورنتو ی کانادا 

فعالیتهای آموزشی

تدریس بیماریهای زنان و زایمان به دانشجویان پزشکی

تدریس دروس تئوری و عملی به رزیدنتهای زنان و زایمان

ارائه کارگاههای هیستروسکوپی، لاپاراسکوپی و IUI برای متخصصین زنان و زایمان

دبیر سمینار های زنان و مامایی کشوری

برگزاری کنفرانس های ماهانه زنان و مامایی استان (تا کنون 149 کنفرانس)   

عضو هیئت علمی دانشکده  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از سال 69 تا سال 73

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تا سال 88

   فعالیتهای پژوهشی 

تحقیقات بالینی در زمینه درمانهای ناباروری، لانه گزینی جنین، روشهای جراحی تاثیرات داروها

سرپرستی پایان نامه های دکترای عمومی پزشکی و تخصصی جراحی زنان و زایمان بیش از 30 مورد  

اجرای طرحهای تحقیقاتی

عضو هیئت تحریریه نشریه پزشکی گیلان

 داور تعدادی از نشریات پزشکی کشور

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات ناباروری مهر

رئیس مرکز تحقیقات بیمارستان قائم عج

انتشارات 

مقاله در مجلات داخلی و بین المللی بیش از پانزده مورد

خلاصه مقاله در کنگره های داخلی و خارجی بیش از سی مورد

کتاب دو جلد

صاحب امتیاز ومدیرمسوول دوماهنامه هدیه مهر

  انجمنهای  علمی تخصصی  و شوراهای  علمی

 عضو جامعه جراحان ایران

 عضو انجمن متخصصین زنان و زایمان استان گیلان

 عضو انجمن، علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

 عضو انجمن پزشکی تولید مثل امریکا (ASRM

 عضو انجمن تولید مثل و جنین شناسی اروپا )ESHRE

 

جوایز و تقدیرنامه ها

بانوی نمونه استان گیلان در سال 1373 

استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی 1376

پژوهشگر برتر استان گیلان در سال 1382

 پزشک نمونه کشوری در سال 1385

فعالیتهای اجرایی

معاون آموزشی بخش زنان در بیمارستان بوعلی دانشگاه شهید بهشتی یکسال

ریاست بیمارستان الزهرای رشت بمدت 5 سال

نماینده دانشگاه علوم پزشکی گیلان در کمیسیون امور بانوان استان به مدت 3 سال

مدیر گروه زنان و مامایی گیلان به مدت 3 سال

موسس، مدیرعامل و رئیس مرکز جرّاحی محدود و درمان ناباروری مهر رشت از سال 1379 تاکنون

مؤسس و رئیس هیأت مدیره بیمارستان قائم عج از سال 92 تاکنون

 

راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180