پزشکان


پروفسور احمد حسینی

رئیس هیات مدیره


دکتر پروانه عبدالهیان

متخصص زنان و زایمان


دکتر زهرا نیک‌پوری

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر معصومه(شیرین) اصغرنیا

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر زهرا محمد تبار

دکتر زهرا محمد تبار


دکتر کیمیا شادمانی

دکتر کیمیا شادمانی


دکتر مهری نصیری

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر معصومه جعفری

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر طاهره زارع یوسفی

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر سحر سقطی جلالی

متخصص جراحی زنان و زایمان


دکتر مرجان عسکری

متخصص ژنتیک


دکتر رحیم توکل نیا

متخصص اورولوژی


دکتر ابوالفضل گل محمدی

فوق تخصص اورولوژی


دکتر فرنوش فرضی

متخصص بیهوشی


دکتر مصطفی سعیدی نیا

متخصص بیهوشی


دکتر ایرج رنجی جفرودی

دکترای علوم آزمابشگاهی


دکتر فرزانه حیدری

دکترای دارو سازی


راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180
با بی اشتهایی کودکان چه کنیم؟
چاقی و ناباروری
اثر سوء باقی‌ماندۀ سموم کشاورزی بر سلامت
پیشگیری از بارداری بعد از سقط