صدو هشتمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: علل کم خونی در زنان


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 صدو هشتمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر

علل کم خونی در زنان  ​

 

زمان: پنجشنبه  15-11-94  ساعت: 11

گردانندة پانل: دکتر فریبا میربلوک

با حضور: دکتر مهدی میربلوک، دکتر فروزان میلانی و دکتر فرشاد اسدی

 

دبیرسمینار: دکتر فریبا میربلوک

صد و نهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: پیشگیری از سرطان های زنان


 

کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

صد و نهمین کنفرانس

پیشگیری از سرطان های زنان

زمان: پنج شنبه  6-12-94  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر فرشته فکور

با حضور: دکتر نسرین عاقلی، دکتر سیروس غریب و دکتر نسیم نکویی

 

دبیرسمینار: دکتر سیروس غریب 

صد و دهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان:سقط و جنبه های بالینی و قانونی


صد و دهمین کنفرانس

 

زمان: پنجشنبه  26-1-95  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: ناهید رجبی

با حضور: دکتر زیبا ظهیری، دکتر محمد رسول خلخالی و دکتر علیرضا بادسار

 

دبیرسمینار: دکتر زیبا ظهیری

صد و یازدهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: آلرژی دارویی در زنان باردار و کودکان شیرخوار


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

 

زمان: پنجشنبه  30-2-95  ساعت: 11

با حضور: دکتر پیمان اسدی، دکتر رعنا رفیعی و دکتر عاطفه جعفری

گردانندة پانل: دکتر طاهر چراغی

دبیرسمینار: دکتر طاهر چراغی

 

صد و دوازدهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: نقش عوامل محیطی و ژنتیک در سرطان ها


صد و دوازدهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر

نقش عوامل محیطی و ژنتیک در سرطان ها

 

گردانندة پانل: دکتر مرضیه مهرافزا

با حضور: پروفسور احمد حسینی، دکتر سیروس غریب و دکتر مرجان عسکری

زمان: پنجشنبه  24-4-95   ساعت: 11

دبیرسمینار: دکتر سیروس غریب

صد و سیزدهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: علل شایع مرگ و میر مادر باردار


صد و سیزدهمین کنفرانس

 

علل شایع مرگ و میر مادر باردار

 

 

زمان: پنج­شنبه  21/5/95  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر فریبا میربلوک

دبیرسمینار: دکتر فریبا میربلوک

با حضور: دکتر بهناز شرف الدین، دکتر محمد اسدیان راد و دکتر نازنین منصوری

صد و پانزدهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: استرس و بارداری


صد و پانزدهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: استرس و بارداری

 

زمان: پنج­شنبه 95/7/15  ساعت: 11

 

دبیر و گردانندة پانل: دکتر محمد رسول خلخالی

با حضور: دکتر مریم رضایی موید، دکتر عاطفه جعفری و دکتر مرجان عسکری

صد و چهاردهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: پانل درد مزمن ( پیشگیری و درمان)


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

صد و چهاردهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: پانل درد مزمن ( پیشگیری و درمان)

زمان: پنج­شنبه  95/6/11  ساعت: 11

گردانندة پانل و دبیرسمینار: دکتر بهرام نادری نبی

 

با حضور:دکتر عالیا صابری، دکتر پرویز دولتی، دکتر منوچهر قدیمی، دکتر سامان عبدلی، دکتر مهری نصیری، دکتر نرجس محسن زاده و دکتر گلاره بی آزار

صد و شانزدهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: اختلال عملکرد تیروئید در بارداری


 

 کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

 

زمان: پنج­شنبه6-8-95  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر معصومه (شیرین) اصغر نیا

دبیر پانل: دکتر زهرا عباسی رنجبر

با حضور: دکتر زهرا عباسی رنجبر، دکتر فاطمه حسین زاده، دکتر کاوه ماهوتی و دکتر ستیلا دلیلی

صد و هفدهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: نحوه برخورد با توده های خوش خیم و بدخیم پستان


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

زمان: پنج­شنبه 4-9-95  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر زهرا نیک­پوری

دبیر پانل: دکتر علی بابایی ­جندقی

با حضور: دکتر سهیلا علیزاده ­صفت، دکتر زهرا اخوان، دکتر فاطمه نظیفی  و دکتر علی بابایی­ جندقی

صد و هجدهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: پیشگیری از زگیل تناسلی


 

 

صد و هجدهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: پیشگیری از زگیل تناسلی

 

زمان: پنج­شنبه 23-10-95  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر معصومه (شیرین)  اصغرنیا
دبیر پانل:
دکتر لیدا محفوظی

با حضور: دکتر نرگس علیزاده، دکتر لیدا محفوظی، دکتر محمد فروزانفر و دکتر سحر سقطی جلالی

صد و بیستمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: پیشگیری از زایمان زودرس، علل و عوارض


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

زمان: پنج­شنبه 31-1-96  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر طاهره زارع یوسفی
دبیر پانل: دکتر فروزان میلانی

با حضور: دکتر بهناز شرف الدین، دکتر فروزان میلانی و دکتر رضا شرفی

 

صد و نوزدهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: فرزند سالم و ضرورت انجام مشاوره ژنتیک


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

زمان: پنج­شنبه 5-12-95  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر نسرین دادرس

دبیر پانل: دکتر فروزان میلانی

با حضور: دکتر فروزان میلانی، دکتر زینت السادات کشاورز و دکتر مرجان عسکری

 

صد و بیست و یکمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: حفظ سلامت زنان


صد و بیست و یکمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: حفظ سلامت زنان

زمان: پنج­شنبه 14-2-96  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر سحر سقطی­ جلالی

دبیر پانل: دکتر فاطمه حسین­ زاده

با حضور: دکتر فاطمه حسین­ زاده، دکتر فرخنده السادات میرمیناچی، دکتر زهرا نیک­پوری و دکتر شریعه رضایی

 

 

صد و بیست و دومین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: مشکلات شایع دختران در حوالی بلوغ


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

صد و بیست و دومین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: مشکلات شایع دختران در حوالی بلوغ

زمان: پنج­شنبه 4-3-96  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر مهری نصیری

دبیر پانل: دکتر سودابه کاظمی

 

با حضور: دکتر سودابه کاظمی، دکتر احیا زری دوست و دکتر مریم کوشا

صد و بیست و سومین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: ارزیابی بیمار مبتلا به درد مزمن لگنی


صد و بیست و سومین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر 

زمان: پنج­شنبه 15-4-96  

ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر بیتا روشنکار

دبیر پانل: دکتر فاطمه حسین زاده

با حضور: دکتر فاطمه حسین زاده، دکتر سوسن دلیلی منصور و دکتر سیما فلاح ارض پیما

 

صد و بیست و چهارمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: پیشگیری از سقط مکرر


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

 

زمان: پنج­شنبه 12-5-96  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر طاهره زارع یوسفی

دبیر پانل: دکتر زیبا ظهیری

با حضور: دکتر زیبا ظهیری، دکتر فرخنده السادات میرمیناچی، دکتر سنبل طارمیان و دکتر مرجان عسکری

 

 

صد و بیست و پنجمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: جدیدترین روش های طبی و جراحی بی اختیاری ادراری در زنان


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

 

زمان: پنج­شنبه 2-6-96  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر مانی محیطی اصلی

دکتر هما کرمیدبیر پانل: 

با حضور: دکتر هما کرمی، دکتر حمیدرضا قلیانچی لنگرودی و دکتر فاطمه حاجی هادی

صد و بیست و ششمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: مشکلات یائسگی و استئوپروز


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

زمان: پنج­شنبه 13-7-96  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر معصومه (شیرین) اصغرنیا

دبیر پانل: دکتر حبیب زینی

با حضور: دکتر حبیب زینی، دکتر محمد رسول خلخالی، دکتر معصومه شیخ الاسلامی و دکتر کیمیا شادمانی

 

صد و بیست و هفتمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: اوتیسم


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

 

زمان: پنج­شنبه 11-8-96       ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر رویا کبود مهری

دکتر مریم کوشادبیر پانل: 

با حضور: دکتر روشنک کدیور، دکتر سید­امیر کیانی، دکتر مریم کوشا و دکتر مرجان عسکری

صد و بیست و هشتمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: چاقی و بارداری


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

صد و بیست و هشتمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان:

چاقی و بارداری

 

زمان: پنج­شنبه 9-9-96  ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر مهری نصیری

دبیر پانل: دکتر مرجان  مهدوی روشن

با حضور: دکتر فرنوش فرضی، دکتر مرجان  مهدوی روشن و دکتر مریم یاسری

صد و بیست و نهمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: حفظ باروری در بیماران سرطانی


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

زمان: پنج­شنبه 14-10-96  ساعت: 11

گردانندة پانل: دکتر مرضیه مهرافزا

دبیر پانل: دکتر فرشته فکور

با حضور:  دکتر فرشته فکور، دکتر فرزین دهسرا و دکتر رویا کبود مهری

صد و سی امین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: ورزش و بارداری


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

زمان: پنج­شنبه 5-11-96 ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر بیتا محبوب روشنکار

دبیر پانل: دکتر فاطمه حسین زاده

با حضور: دکتر فاطمه حسین­ زاده، دکتر فرخنده السادات میرمیناچی و دکتر علي اصغر نورسته

صد و سی و یکمین کنفرانس علمی مؤسّسة مهر با عنوان: کاربرد پساری در اختلالات کف لگن


کنفرانس‌های علمی مرکز تحقیقات ناباروری و مؤسّسة فنّاوری‌های نوین پزشکی مهر

 

کاربرد پساری در اختلالات کف لگن

 

زمان: پنج­شنبه 30-1-97      ساعت: 11

 

گردانندة پانل: دکتر معصومه (شیرین) اصغرنیا

دبیر پانل: دکتر فاطمه حسین زاده

با حضور: دکتر هما کرمی، دکتر فاطمه حسین­ زاده و دکتر بابک برکادهی

راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180