دکتر پروانه عبدالهیان


متخصص زنان و زایمان


راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180
با بی اشتهایی کودکان چه کنیم؟
چاقی و ناباروری
اثر سوء باقی‌ماندۀ سموم کشاورزی بر سلامت
پیشگیری از بارداری بعد از سقط