خدمات مرکز جراحی محدود و درمان ناباروری مهرانجام تحقیقات علمی و گسترش و نشر علوم در زمینة باروری و ناباروری

مشاورة تلفنی و حضوری در زمینة باروری و ناباروری و بیماری‌های ژنتیکی

انجام آزمایش­های بیوشیمی، هورمون‌شناسی، میکروبیولوژی و خون‌شناسی

ارزیابی و تشخیص ناباروری

کنترل بارداری‌های پرخطر، شناسایی و درمان مشکلات جنین

انجام جرّاحی‌های تخصّصی و فوق تخصّصی زنان، اورولوژی و آندرولوژی

انجام عمل‌های تشخیصی و درمانی با هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی

انجام کلیة درمان‌های ناباروری نظیر:

-  تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI)

-  لقاح آزمایشگاهی (IVF)

-  تلقیح اسپرم به درون سیتوپلاسم تخمک (ICSI)

-   انتقال زیگوت (جنین) به داخل لولة رحم از طریق لاپاراسکوپی (GIFT,ZIFT)

استخراج اسپرم از اپی­دیدیم و بافت بیضه در مردان فاقد اسپرم (TESE) و (PESA)

تشخیص نقایص ژنتیکی و تعیین جنس جنین (PGD, Sex Selection)

امکان تشخیص بیماری‌های ژنتیکی

تشخیص سریع آناپلوئیدی

بررسی معلولیت‌های جسمی و عقب ماندگی‌های ذهنی

تشخیص ریز حذف‌های کروموزومی

مشاوره و تشخیص سرطان‌های ارثی

بانك جنين و تخمك

لیزر هچینگ

خدمات مرکز


خدمات تشخیصی بخش ژنتیک

خدمات بخش ژنتیک


تشخیص نقایص ژنتیکی

تشخیص نقایص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین (PGD, Sex Selection)


خدمات مرکز جراحی محدود و درمان ناباروری مهر

این مرکز يكي از معتبرترين مراكز ارائة خدمات تخصّصي و فوق تخصّصي در ایران و خاورميانه است، به‌طوري كه علاوه بر هزاران زوج ايراني نابارور، بیمارانی از كشورهاي حاشیة دریای خزر و خلیج فارس برای درمان به اين مركز مراجعه مي‌كنند


کنترل بارداری های پرخطر

کنترل بارداری های پرخطر، شناسایی و درمان مشکلات جنین


انجام جراحی های تخصصی زنان

انجام جراحی های تخصصی زنان با استفاده از دستگاه لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی


لیزر هچینگ

اين اشعه به صورت كاملا كنترل شده به بخشي از ديواره جنين يا به عبارت ديگر زوناپلوسيدا تابيده مي شود


تکنیک های حفظ باروری

انجماد اسپرم، تخمک، جنین و تخمدان مسئله مهم در گستره طب سرطان است


استخراج اسپرم

استخراج اسپرم از اپی­دیدیم و بافت بیضه در مردان فاقد اسپرم (TESE) و (PESA)


راهبرد های اساسی در رویارویی با ناباروری
مولف : دکتر مرضیه مهرافزا، دکتر احمد حسینی و حوا دشتدار
تعداد صفحات : 180